เรียนรู้ไปพร้อมกัน
(To be continous learning with us)

ข่าวสารหลักสูตร (NEWS)

รายการคิดลึกคิดไกล

สัมภาษณ์พิเศษกับห้องข่าวธุรกิจ กับมองการณ์ไกล Thailand 4.0 กับการเปิดคณะใหม่เพื่อพัฒนา ทักษะการบริหารธุรกิจด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง > รับชมรายการ
เพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจ มุ่งพัฒนากลุ่มพนักงานของ ธกส.

เพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจ มุ่งพัฒนากลุ่มพนักงานของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) ให้พร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเกษตรไทยและร่วม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้การเรียนรู้หลักสูตรปริญญาโท MBA Online เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อ้างอิงภาพข่าว: สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เปิดตัวคณะวิทยพัฒน์แห่งแรกในประเทศไทย

เปิดตัวคณะวิทยพัฒน์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว เพิ่มทักษะการบริหาร ธุรกิจนอกห้องเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบทุกการใช้ ชีวิตของคนยุคดิจิทัล เพื่อความเหนือกว่าทางธุรกิจ
สัมภาษณ์พิเศษกับห้องข่าวธุรกิจ

สัมภาษณ์พิเศษกับห้องข่าวธุรกิจ กับมองการณ์ไกล Thailand 4.0 กับการเปิดคณะใหม่เพื่อพัฒนา ทักษะการบริหารธุรกิจด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง